Kraekan Set

 

Pieces   Lit 126.5
Strk  101 Psn 52.8
Slsh 184 Holy 73.6
Fir 138 Arc 101

Kraekan Set is an Armor Set in Salt and Sanctuary. Armor sets do not provide additional bonuses.

 

 

Kraekan Set Information

In-Game Description

 

 

Location/Where to find Kraekan Set

 

  

 

Kraekan Set Table

Name Level Strk Slsh Fir Lit Psn Holy Arc Wgt
Kraekan Helm Level 0  17.6  32  24  22  9.1  12.8  17.6  11.1
Level VII                
Kraekan Armor Level 0  44  80  60  55  23  32  44  28
Level VII  85.7  155.8  116.9  107.1  44.8  62.3  85.7  28
Kraekan Gloves Level 0  13.1  24.0  18.0  16.5  6.9  9.6  13.1  8.3
Level VII                
Kraekan Greaves Level 0  26.3  48.0  36.0  33.0  13.8  19.2  26.3  16.8
Level VII  51.4  93.5  70.1  64.3  26.8  37.4  51.4  16.8

 

Armor Sets
Alchemist Set  ♦  Alkymancer's Set  ♦  Alkymancer Set  ♦  Amethyst Set  ♦  Aristocrat Set  ♦  Assassin Set  ♦  Beggar Set  ♦  Blacksmith Set  ♦  Bloodbrow Set  ♦  Boatman Set  ♦  Cavalier Set  ♦  Chain Set  ♦  Chef Set  ♦  Corsair Set  ♦  Crimson Set  ♦  Demon Set  ♦  Doppelsöldner Set  ♦  Evanescent Set  ♦  Grim Set  ♦  Guide Set  ♦  Hunter Set  ♦  Jester Set  ♦  Lamprey Set  ♦  Malva Set  ♦  Merchant Set  ♦  Onyx Set  ♦  Patched Set  ♦  Predator Set  ♦  Priest Set  ♦  Raider Set  ♦  Raptor Set  ♦  Rogue Set  ♦  Russet Set  ♦  Scorpion Set  ♦  Sohei Set  ♦  Split Set  ♦  Steel Set  ♦  Stella Set  ♦  Tainted Set  ♦  Titan Set  ♦  Warden Set

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈